Výstava HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRAHA ve fotografiích absolventů ŠKF – Fotogalerie Juliska v Praze

 

Výstava šesti absolventů Školy kreativní fotografie v Praze představuje veřejnosti výsledek jejich krátké, nicméně však velmi zdařilé dokumentaristické praxe, v rámci rekvalifikačního kurzu ŠKF. Tematicky zaměřené fotografie se pokouší, svébytnou formou fotografické řeči i specifickým jazykem každého jednoho autora, obrazově pojmenovat a ve svém celku charakterizovat život a atmosféru největšího železničního  dopravního uzlu v naší republice – Hlavního nádraží Praha. Jako zlatá nit se tak výstavou táhne snaha všech tvůrců postihnout či alespoň dotknout se genia loci tohoto “města ve městě”, a to převážně prostřednictvím drobných obrazových příběhů jeho návštěvníků, cestujících, zaměstnanců, ale i dalších profesí kolem železnice.

 

Fotky z vernisáže: